پارس بلوک آویژه | منو


جشن 50 سالگی تاسیس شرکت لیکا

پارس بلوک آویژه: جشن 50 سالگی تاسیس شرکت لیکا با حضور نمایندگان و همکاران گرامی

در این جشن که به مناسبت 50 سالگی تاسیس لیکا در ایران ترتیب داده شده بود، همکاران و نمایندگان از سراسر گشور گردهم آمدند.