پارس بلوک آویژه | منو


توجیه اقتصادی

ارزیابی اقتصادی کاربرد لیکا در ساختمان

انتخاب مصالح و روش‌های اجرایی ساخت و ساز نیازمند شناخت دقیق ابزار و اهداف کار است. انتخاب روش‌های مدرن، ماشین آلات پیشرفته و مصالح ظریف‌تر الزاما به معنی روش مناسب فنی و اقتصادی نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تعیین کننده سرنوشت یک روش یا فن‌آوری ساخت می‌باشند.

نتایج پروژه‌ها نشان می دهد که بکارگیری مصالح نو بدون توجه به ویژگی‌ها و فرهنگ اجرایی آن سبب اتلاف مصالح و هزینه‌ می شود. به عبارت دیگر تداخل ابزار و مصالح و فرهنگ‌های گوناگون کاری باعث تشدید هزینه‌ها و کاهش کیفیت می‌گردد. هر چه انتخاب مصالح و فن‌آوری ساخت بر اساس دیدگاه مشخص‌تر و یک پارچه‌تری صورت گیرد نتیجه کار ارزان‌تر و سریع‌تر خواهد بود.

لیکا و زمین

کاهش هزینه‌های سازه باربر

استفاده از محصولات لیکا باعث کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی کل بار مرده ساختمان می‌گردد. اگر این کاهش وزن، قبل از مرحله طراحی دیده شود، باعث کاهش وزن بهینه سازه باربر می‌گردد. همچنین اگر بعد از طراحی و در مرحله اجرا محصولات لیکا بکار روند، باعث بالا رفتن ضریب اطمینان سازه شده که نواقص احتمالی مراحل اجرا را می‌پوشانند.

کاهش پرت مصالح ساختمانی

کارپذیری بلوک‌های لیکا باعث می‌شود تا پرت مصالح و وزن بار مرده ساختمان کاهش یابد. اگر این کاهش وزن قبل از مرحله طراحی دیده شود، باعث کاهش و بهینه‌سازی وزن سازه باربر و کاهش میزان مصرف بتن و فولاد و افزایش عملکرد مناسب در زلزله می‌گردد همچنین باعث بالا رفتن ضریب اطمینان سازه می‌شود که نواقص احتمالی مراحل اجرا را می‌پوشاند.

کاهش هزینه‌های انرژی مصرفی

استفاده از محصولات لیکا باعث کاهش چشمگیر انرژی مصرفی جهت سرمایش و گرمایش ساختمان می‌شود که با توجه به حذف تدریجی یارانه‌های انرژی در ایران، باعث صرفه‌جویی قابل توجه ای در هزینه‌های پرداختی بابت تامین انرژی می‌گردد.

کاهش هزینه‌های تاسیسات

عایق بودن محصولات لیکا باعث می‌شود تا دستگاه‌های تاسیساتی با ظرفیت‌های گرمایشی و سرمایشی بهینه، مناسب و با قیمت کمتر خریداری شوند. همچنین کوچک تر شدن تاسیسات باعث کاهش هزینه‌های انرژی مصرفی در آینده ساختمان می‌گردد.

لیکا و طبیعت

کاهش هزینه‌های نگهداری ساختمان

محصولات لیکا بدلیل دوام بالا و نداشتن اثرات تخریبی بر سایر اجزای ساختمان بخصوص تاسیسات، نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های نگهداری ساختمان دارند. علاوه بر آن بدلیل کارپذیری بالا در صورت نیاز به انجام تعمیرات و تغییرات احتمالی، تخریب اجزا ساختمان بسیار محدود می‌شود.

کاهش هزینه فضای اشغال شده

دیوار چینی با بلوک لیکا باعث کاهش فضاهای پرت داخلی ساختمان می‌گردد. چنانچه با استفاده از روش‌های دیگر دیوار چینی انجام شود(مانند دیوار ۲ جداره)، فضای مفید ساختمان کاهش پیدا می کند.

سرعت در اجرای کار

با توجه به ابعاد و اشکال مختلف و مناسب بلوک‌های لیکا، سرعت اجرای کار بالاتر رفته و سرمایه تخصیص داده شده در بخش ساختمان زودتر به بازدهی می‌رسد. همچنین با توجه به ابعاد بزرگ‌تر بلوک لیکا نسبت به آجر و سفال اجرت نیروی کار به منظور اجرای دیوار بسیار کمتر می‌شود.

لیکا محصولی از طبیعت