پارس بلوک آویژه | منو


بلوک لیکا چیست؟

بلوک لیکا مهم ترین محصول لیکا در ایران است. این بلوک از مخلوط سبکدانه لیکا با آب و مقدار کمی سیمان تولید می شود. برای حفظ سبکی بلوک های لیکا، ریزدانه طبیعی از بتن حذف و محصول نهایی دارای تخلخل بالاتری نسبت به بتن نیمه سبک می شود. وزن فضایی بلوک لیکا کم تر از 1100 کیلوگرم بر متر مکعب است. مقاومت این بلوک حداقل 30 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

ضخامت جداره بلوک های لیکا بیش از سایر بلوک های پایه سیمانی معمولی است. به دلیل وزن بسیار کم بتن مصرفی این افزایش ضخامت تاثیر چندانی روی وزن بلوک ندارد، اما باعث افزایش بهره گیری از ویژگی عایق کاری آن ها نسبت به سایرین می شود.

بلوک های لیکا در انواع مختلف دیوار های تیفه ای و پیرامونی تولید می شود و کاربرد های گسترده ای را شامل می شوند. انواع دیوار های پوشش خارجی، جدا کننده، نما، دو جداره، عایق، ضد آتش و سقف های سبک بتنی ( تیرچه و بلوک )، از جمله کاربرد های بلوک های لیکا هستند.