پارس بلوک آویژه | منو


مشخصات پوکه صنعتی لیکا

ویژگی های مهم پوکه صنعتی لیکا

ویژگی های پوکه صنعتی لیکا

عایق حرارت: تخلخل بالای دانه های لیکا و رسانایی حرارتی ناچیز، کاهش مصرف سوخت و الکتریسیته و کاهش هزینه های جاری ساختمان

عایق صوت: وجود حفره ها با اندازه و عمق متفاوت، باعث کاهش 50 درصدی بازتاب صدا می شود.

واکنش ناپدیری: ph دانه های لیکا حدود 7 و از نظر شیمیایی خنثی است، فاقد هرگونه مواد معدنی واکنش پذیر بوده، بنابراین در سایر اجزا خوردگی و پوسیدگی ندارد.

جذب پایین آب: وجود منافذ درونی بسته، ساختمان سلولی مخصوص و لایه روکش، دانه های لیکا کمترین جذب آب بین سایر سبکدانه ها را دارد، در محدوده 18 درصد وزن خود

تراکم ناپذیری: فشرده نشدن در مقابل فشار مکانیکی دائمی و یا بارگذاری مکرر، ثابت ماندن درصد هوای موجود در دانه های لیکا

وزن کم: پایین بودن وزن و چگالی دانه ها به میزان kg/m3 260

مقاومت در برابر یخ زدگی: تحمل چرخه های متوالی یخ بندان

عمر مفید: بیش از 100 سال عمر مفید و بیشتر از هر نوع سبکدانه طبیعی دیگر