پارس بلوک آویژه | منو


فرم نظرخواهی

فرم نظرخواهی سازندگان

با توجه به اینکه در یک دوره زمانی افتخار همکاری با شما را داشته ایم و مشتریان راضی بزرگ ترین مشوق و مشتریان ناراضی بهترین معلم ما هستند، میزان رضایت شما از این تجربه برای ما بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل پرسشنامه ای تهیه کرده ایم و بسیار مشتاقیم که از پاسخ های شما به این سوالات آگاه شویم.

فرم نظرخواهی ساکنین و مصرف کنندگان نهایی

با توجه به اینکه شما ساکن یکی از واحد های ساخته شده از بلوک عایق لیکا هستید و نظر شما برای ما بسیار مهم است، میزان رضایت شما از تجربه زندگی یا کار در این واحد برای ما بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل پرسشنامه ای تهیه کرده ایم و بسیار مشتاقیم که از پاسخ های شما به این سوالات آگاه شویم.

لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید ما همواره کنار شما هستیم با نظرات خود ما را در امر بهبود و پیشرفت یاری کنید شما و نظرات شما بزرگ ترین سرمایه ما هستید