پارس بلوک آویژه | منو


پوکه صنعتی لیکا چیست؟

واژه لیکا از عبارت Light Expanded Clay Aggregate یا دانه رس سبک منبسط شده گرفته شده است. برای تولید سبکدانه های لیکا ابتدا خاک رس از معادن خام رس به واحد فرآوری کارخانه لیکا حمل می شود. پس از نمونه گیری و کنترل دقیق مواد شیمیایی و حصول اطمینان از نداشتن مواد شیمیایی و آهکی، آبدهی شده و به صورت گل رس وارد کوره های گردان می شوند.

گل رس در درجه حرارت 1200 درجه سانتی گراد قرار می گیرد و گاز های ایجاد شده دانه ها را منبسط می کند و هزاران سلول های ریز درون آن ها ایجاد می شود. با سرد شدن مصالح، حباب های هوا درون دانه ها به شکل فضاهای منفک باقی می ماند و سطح آن ها سخت می شود.

سبکدانه های لیکا یا پوکه های صنعتی لیکا دارای شکل تقریبا گرد و سطح زبر و ناهموار هستند. رویه میکروسکوپی خارجی سبکدانه ها دارای خلل و فرج ریز و قهوه ای رنگ و بخش داخلی آن ها دارای باقت سلولی سیاه رنگ است. پس از مرحله تولید محصولات به صورت دانه بندی مخلوط 0-25 میلی متر وارد سرند شده و به سه رده دانه بندی 0-4، 4-10، 10-20 میلی متر تفکیک می شوند.