پارس بلوک آویژه | منو


ویدیو‌های لیکا

صدای مشتری

گفت و گو با آقای دکتر قوانلو
گفت و گو با آقای مهندس سامان جمعه
گفت و گو با آقای مهندس اشرفی
گفت و گو با آقای مهندس مجیدی
گفت و گو با آقای مهندس نودهی
گفت و گو با آقای مهندس بدیعی
گفت و گو با آقای مهندس بهروز کامیاب
گفت و گو با آقای مهندس زرین‌نیا
گفت و گو با آقای دکتر جعفری
گفت و گو با آقایان مهندس عبداللهی و میرزایی (مرغداری گرگان جوجه)

مبحث نوردهم مقررات ملی ساختمان

شرح  کامل مبحث 19

مقررات ملی ساختمان

فصل اول مبحث 19

دامنه کاربرد

فصل دوم مبحث 19

تعاریف، گونه‌بندی و گروه‌بندی

فصل سوم مبحث 19

مقررات کلی و اجرا

فصل چهارم مبحث 19

ضوابط اجرایی

فصل پنجم مبحث 19

طراحی به روش تجویزی

فصل ششم مبحث 19

طراحی به روش موازنه‌ای یا کارکردی

فصل هفتم مبحث 19

طراحی به روش نیاز انرژی ساختمان

فصل هشتم مبحث 19

طراحی به روش کارآیی انرژی

معرفی پروژه ها

آرتمیس 2 (گنبد)
آرتمیس 1 (گنبد)
آقای حسین زاده (گرگان)
آقای ملک (گرگان)
آقای صوفی راد (گنبد)
آقای علی پور (گنبد)
آقای میر وحید حسینی (گنبد)
آقای کمال الدین علاقی (گنبد)
آقای فیروز محمد بهلکه (گنبد)
آقای شاهوزهی (گنبد)
آقای نجف قزلجه (گنبد)
ویشی (گرگان)
آقای عبداللهی (گرگان)
آقای توفیقی (گرگان)
آقای نودهی (گرگان)
آقای کامیاب (گرگان)
آقای پیغمبری (گرگان)
 

رویداد ها

شب اول نمایشگاه بین المللی گلستان 1401 (گرگان)
شب دوم نمایشگاه بین المللی گلستان 1401 (گرگان)
شب سوم نمایشگاه بین المللی گلستان 1401 (گرگان)
شب چهارم نمایشگاه بین المللی گلستان 1401 (گرگان)
کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی (گنبد)

نمونه پروژه

دیوارچینی استاندارد با بلوک لیکا (گرگان)
دیوارچینی پروژه مسکونی (گنبد)
نظر استادکار در مورد لیکا (گرگان) دیوارچینی
نظر استادکار در مورد لیکا (گرگان) تاسیسات
دیوارچینی پروژه مسکونی (بندرترکمن)
دیوار چینی و پر کردن درز قائم با ملات
گچ کاری مستقیم روی بلوک لیکا و حذف سیمان کاری
دیوارچینی پروژه مسکونی (گرگان)
دیوارچینی پروژه مسکونی (گرگان)

لیکا ایران

آزمایش لرزه ای مرکز تحقیقات
شرکت لیکا
شرکت لیکا
سیستم های نوین ساختمانی

لیکا گلستان

فیلم معرفی بلوک لیکا گلستان
اجرای بلوک لیکا در محل پروژه
بارگذاری روی دیوار لیکا
آزمایش مقاومت دیوار لیکا

گفت و گو

معرفی
معرفی بلوک لیکا
تفاوت بلوک لیکا
تفاوت بلوک لیکا
پیچ و میخ پذیری لیکا
مقاومت در برابر آتش
تفاوت بلوک لیکا
استاندارد 7782 بلوک بتنی سبک غیر باربر
آزمایش صدا (شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان)
تفاوت بین گواهی فنی و تست های موردی
ملات بنایی لیکا
پلاستر لیکا
سبکدانه کفسازی لیکا

لیکا چیست؟

لیکا چیست؟
سبکدانه لیکا
بلوک لیکا
بلوک لیکا
بلوک عایق حرارت لیکا
بلوک عایق صوت لیکا

یک دقیقه با لیکا

دیوارچینی
سنگ کاری
کاشی کاری
شیار پذیری
گج کاری مستقیم
مقاومت در برابر آتش