پیچ و میخ در بلوک لیکا

پیچ و میخ در بلوک لیکا

 

پیچ و میخ در بلوک لیکا – در این ویدیو به وضعیت پیچ و میخ و استحکام آن در بلوک عایق و سبک لیکا می پردازیم.
پیچ پذیری و میخ پذیری بالای بلوک های لیکا
 

بلوک لیکا
صفحه آپارات لیکا گلستان

روابط عمومی گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه