دانه کشاورزی (لیکاپون)

دانه کشاورزی (لیکاپون)

لیکاپون نام تجاری دانه لیکا در بخش کشاورزی بوده که با توجه به تغییر مشخصات شیمیایی و فیزیکی آن در مقایسه با دانه ساختمانی همچون PH، EC و… بواسطه تولید آن بصورت مجزا و در خط تولید کشاورزی شرکت لیکا جهت مصارف کشاورزی قابل استفاده می باشد.

لازم به توضیح است که با توجه به مشخصات نامناسب دانه ساختمانی لیکا جهت استفاده در مصارف کشاورزی، این شرکت مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از استفاده از آن در بخش کشاورزی نخواهد داشت.

 

ویژگیها و مزایا :

ذخیره سازی آب توسط لیکاپون

زیبایی ظاهر لیکاپون در مقایسه با خاک

عاری از هر نوع آفات و بیماریها

جایگزین مناسب خاک

تهویه ریشه به نحو مطلوب

عدم نیاز به زیر گلدانی در گلدانهای آپارتمانی

 

کاربردها و مشخصات :

ایجاد فضای سبز بر روی پشت بام (Roof Garden)
بستر مناسب جهت کشت های گلخانه ای ، هیدروپنیک (Hydroponic) و آکواپونیک (Aquaponics)
فضای سبز شهری، ساختمانی و محوطه سازی
گلدانهای آپارتمانی

دانه کشاورزی (لیکاپون)

دانه کشاورزی (لیکاپون)

دانه کشاورزی (لیکاپون)