پروژه ویلایی آقای کیائی کردکوی

در حال ساخت
کردکوی

پروژه ویلایی آقای کیائی کردکوی

پروژه ویلایی آقای کیائی کردکوی ، واقع در شهرک فرهنگیان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.
بلوک لیکا در دیوار های خارجی این پروژه ویلایی به منظور تامین امنیت، آسایش و آرامش مالکین به کار رفته است.
 

بلوک لیکا