پروژه موسسه آموزش عالی شرق گلستان

تمام شده
گلستان - گنبد کاووس

پروژه موسسه آموزش عالی شرق گلستان

پروژه موسسه آموزش عالی شرق گلستان ، در استان گلستان، گنبد کاووس واقع شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا