پروژه مسکونی گرگان

در حال ساخت
گلستان-گرگان-شهرک تالار

پروژه مسکونی گرگان، شهرک تالار

پروژه مسکونی در گرگان،گلستان، شهرک تالار در حال اجرا است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا