پروژه مسکونی آقای کریمی گرگان

اتمام پروژه
گرگان - پل سید مسعود

پروژه مسکونی آقای کریمی

پروژه مسکونی آقای کریمی، واقع در گلستان، گرگان، بلوار ناهار خوران، پل سید مسعود، در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
آقای کریمی در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده کرده اند.

 

بلوک لیکا