پروژه مسکونی آقای کامیاب گرگان

در حال ساخت
سروش، گرگان

پروژه مسکونی آقای کامیاب گرگان

پروژه مسکونی آقای کامیاب گرگان ، واقع در شهرک سروش، شهر گرگان، در سال ۱۳۹۷ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا