پروژه مسکونی آقای نودهی بجنورد

تمام شده
خراسان شمالی - بجنورد

پروژه مسکونی آقای نودهی بجنورد

پروژه مسکونی آقای نودهی بجنورد ، واقع در خراسان شمالی، بجنورد، میدان فردوسی، کوچه میخک، در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا