پروژه مسکونی آقای میرکریمی گرگان

اتمام پروژه
گرگان - گرگان پارس

پروژه مسکونی آقای میرکریمی گرگان

پروژه مسکونی آقای میرکریمی گرگان ، واقع در گلستان، گرگان، گرگان پارس، در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا