پروژه مسکونی آقای میرزایی گرگان

اتمام پروژه
گرگان - بلوار صیاد شیرازی

پروژه مسکونی آقای میرزایی گرگان

پروژه مسکونی آقای میرزایی گرگان ، واقع در گلستان، گرگان، بلوار صیاد شیرازی، در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا