پروژه مسکونی آقای عظیمی

در حال ساخت
کنبد کاووس - استان گلستان

پروژه مسکونی آقای عظیمی

پروژه مسکونی آقای عظیمی ، واقع در شهر گنبد کاووس، استان گلستان، در سال ۱۴۰۰ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا