پروژه مسکونی آقای عظیمی فر گرگان

در حال ساخت
گرگان - استان گلستان

پروژه مسکونی آقای عظیمی فر گرگان

پروژه مسکونی آقای عظیمی فر گرگان ، واقع در محله سروش گرگان، استان گلستان، در سال ۱۴۰۰ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا