پروژه مسکونی آقای طباطبائی

درحال ساخت
عدالت 88-گرگان

پروژه مسکونی آقای طباطبائی

پروژه مسکونی آقای طباطبائی، واقع در شهر گرگان، استان گلستان، در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا