پروژه مسکونی آقای طباطبائی بلوار صیاد

اتمام پروژه
صیاد 42 - گرگان

پروژه مسکونی آقای طباطبائی بلوار صیاد

پروژه مسکونی اقای طباطبائی بلوار صیاد ، واقع در شهر گرگان، استان گلستان، در سال ۱۳۹۹ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا