پروژه مسکونی آقای صحنه آق قلا

تمام شده
گلستان- آق قلا

پروژه مسکونی آقای صحنه آق قلا

پروژه مسکونی آقای صحنه آق قلا در چهار طبقه ، در گلستان، شهر آق قلا اجرا شده است.
آقای صحنه در این پروژه از بلوک عایق و سبک لیکا، برای دیوار چینی پروژه مسکونی خود استفاده کرده اند.

 

کفسازی و شیب بندی با سبکدانه لیکا