پروژه مسکونی آقای شهبازخانی گرگان

اتمام پروژه
گرگان - میناگل

پروژه مسکونی آقای شهبازخانی گرگان

پروژه مسکونی آقای شهبازخانی گرگان ، واقع در گلستان، گرگان، میناگل، در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا