پروژه مسکونی آقای شاکری گرگان

در حال ساخت
گرگان - استان گلستان

پروژه مسکونی آقای شاکری گرگان

پروژه مسکونی آقای شاکری گرگان ، واقع در محله منظریه شهر گرگان ، استان گلستان، در سال ۱۴۰۰ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک عایق لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا