پروژه مسکونی آقای رفاهی گرگان

اتمام پروژه
گرگان - سروش

پروژه مسکونی آقای رفاهی گرگان

پروژه مسکونی آقای رفاهی گرگان ، واقع در گلستان، گرگان، میناگل، در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا