پروژه مسکونی آقای رادمهر

در حال ساخت
گرگان، میناگل

پروژه مسکونی آقای رادمهر

پروژه مسکونی آقای رادمهر ، واقع در محله میناگل، گرگان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.
محله میناگل از محله های جنوبی شهر گرگان و مجاور جاده ناهار خوران است. قسمت غربی این محله نیز منطقه ای جنگلی است.

 

بلوک لیکا