پروژه مسکونی آقای خزائیان گرگان

اتمام پروژه
گرگان - عدالت 88

پروژه مسکونی آقای خزائیان گرگان

پروژه مسکونی آقای خزائیان گرگان ، واقع در گلستان، گرگان، عدالت ۸۸، در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا