پروژه مسکونی آقای حیدری گرگان

اتمام پروژه
گرگان - عدالت 88

پروژه مسکونی آقای حیدری گرگان

پروژه مسکونی آقای حیدری گرگان ، واقع در گلستان، گرگان، عدالت ۸۸، در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا