پروژه مسکونی آقای جعفرآبادی

در حال ساخت
گرگان، سروش 10

پروژه مسکونی آقای جعفرآبادی

پروژه مسکونی آقای جعفرآبادی ، واقع درکوی سعادت گرگان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.
محله سروش گرگان از جنوبی ترین محله های شهر گرگان و مجاور پارک جنگلی النگدره میباشد.

 

بلوک لیکا