پروژه مسکونی آقای تیرگر گرگان

در حال ساخت
گرگان - آپادانا ( شهرک تالار )

پروژه مسکونی آقای تیرگر گرگان

پروژه مسکونی آقای تیرگر گرگان ، واقع در گلستان، گرگان، آپادانا ( شهرک تالار )، در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا