پروژه مسکونی آقای تازیکه گرگان

شهرک تالار-گرگان

پروژه مسکونی آقای تازیکه گرگان

پروژه مسکونی آقای تازیکه گرگان، واقع در شهر گرگان، استان گلستان، در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا