پروژه مسکونی آقای تاجیک

در حال ساخت
گرگان، جام جم

پروژه مسکونی آقای تاجیک

پروژه مسکونی آقای تاجیک ، واقع در محله سروش، گرگان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.
محله سروش از محله های جنوبی شهر گرگان و منتهی به پارک جنگلی النگ دره است.

 

بلوک لیکا