پروژه مسکونی آقای بی نیاز

در حال ساخت
آق قلا - استان گلستان

پروژه مسکونی آقای بی نیاز

پروژه مسکونی آقای بی نیاز ، واقع در شهر آق قلا ، استان گلستان، در سال ۱۴۰۰ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا