پروژه مسکونی آقای بلاش روستای نیازآباد

در حال ساخت
نیازآباد - بندرترکمن

پروژه مسکونی آقای بلاش روستای نیازآباد

پروژه مسکونی آقای بلاش روستای نیازآباد ، واقع در شهرستان بندرترکمن، استان گلستان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه استفاده شده است.
استفاده از بلوک استاندارد لیکا به منظور تامین امنیت، آسایش و آرامش ساکنین مجتمع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بلوک لیکا