پروژه مسکونی آقای احمدی گرگان

تمام شده
گرگان - جاده ناهارخوران

پروژه مسکونی آقای احمدی گرگان

پروژه مسکونی آقای احمدی گرگان در چهار طبقه ، واقع در گلستان، گرگان، جاده ناهارخوران اجرا شده است.
آقای احمدی در این پروژه از بلوک عایق و سبک لیکا، برای دیوار چینی پروژه مسکونی خود استفاده کرده اند.

 

کفسازی و شیب بندی با سبکدانه لیکا