پروژه مسکونی آقای احسان جلالی

در حال ساخت
گرگان، جام جم

پروژه مسکونی آقای احسان جلالی

پروژه مسکونی آقای احسان جلالی ، واقع در خیابان جام جم، رو به روی درب دوم صدا و سیما، گرگان.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.
خیابان جام جم گرگان بر روی تپه صدا و سیمای گرگان و پروژه آقای جلالی مجاور پارک جهان نما واقع شده است.

 

بلوک لیکا