پروژه مرغداری آقای نادر موحد

در حال ساخت
گلستان، آق قلا

پروژه مرغداری آقای نادر موحد

پروژه مرغداری آقای نادر موحد ، در استان گلستان، شهرستان گرگان،جاده آق قلا واقع شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا