پروژه مرغداری آقای طعنه چن سیبلی

در حال ساخت
گلستان، آق قلا، روستای چن سیبلی

پروژه مرغداری آقای طعنه چن سیبلی

پروژه مرغداری آقای طعنه چن سیبلی ، در استان گلستان، شهرستان گرگان، شهر آق قلا واقع شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا