پروژه تجاری هایپر مارکت اسکای مون گرگان

در حال ساخت
گرگان - ابتدای جاده گرگان آق قلا

پروژه تجاری هایپر مارکت اسکای مون گرگان

پروژه تجاری هایپر مارکت اسکای مون گرگان ، واقع در گلستان، ابتدای جاده گرگان آق قلا، در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا