پروژه تجاری سیلوانا گرگان

تمام شده
گلستان - گرگان

پروژه تجاری سیلوانا گرگان

پروژه تجاری سیلوانا گرگان یک مجتمع تجاری اداری است که در گلستان، شهر گرگان، ابتدای بلوار ناهارخوران واقع شده است.
آقای صفری پور در این پروژه از بلوک عایق و سبک لیکا، برای دیوار چینی پروژه خود استفاده کرده اند.

 

کفسازی و شیب بندی با سبکدانه لیکا