پروژه اداری سرپرستی بانک صادرات استان گلستان

در حال ساخت
گرگان - بلوار ناهارخوران - سه راه گلشهر

پروژه اداری سرپرستی بانک صادرات استان گلستان

پروژه اداری سرپرستی بانک صادرات استان گلستان ، واقع در گلستان، گرگان، بلوار ناهارخوران، سه راه گلشهر، در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا