پروژه اداره کل آب و فاضلاب استان گلستان

اتمام پروژه
گرگان - سایت اداری

پروژه اداره کل آب و فاضلاب استان گلستان

پروژه اداره کل آب و فاضلاب استان گلستان ، واقع در گلستان، گرگان، سایت اداری، در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا