باشگاه پرورش اسب سریک سردار آزمون

در حال ساخت
گنبد کاووس - استان گلستان

باشگاه پرورش اسب سریک سردار آزمون

باشگاه پرورش اسب سریک سردار آزمون ، واقع در شهرستان گنبدکاووس، استان گلستان، در سال ۱۴۰۰ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک عایق و سبک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بلوک آویژه استفاده شده است.
این باشگاه اسب متعلق به ملی پوش محبوب و هم استانی عزیزمان جناب آقای سردار آزمون فوتبالیست شاغل در باشگاه های اروپایی است. پروژه باشگاه پرورش اسب سریک به زودی به بهره برداری می رسد.

 

بلوک لیکا

اینستاگرام لیکا گلستان