پارس بلوک آویژه | منو


بیست و دومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان گلستان

پارس بلوک آویژه: بیست و دومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان گلستان

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان گلستان در تاریخ 22 الی 25 خرداد ماه در گرگان، محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان گلستان برگزار گردید.