پارس بلوک آویژه | منو


نشست صمیمی کارشناسان پارس بلوک آویژه با نمایندگان نظام مهندسی گنبد کاووس

پارس بلوک آویژه: نشست صمیمی کارشناسان شرکت پارس بلوک آویژه و نمایندگان شازمان نظام مهندسی شهرستان گنبد کاووس

در این نشست کارشناسان شرکت پارس بلوک آویژه با تاکید بر رعایت اصول اجرایی و مبحث 19 صنعت ساختمان به معرفی دست آورد‌های لیکای گلستان پرداختند.