دانشگاه نوشیروانی بابل
دانشگاه پردیس سرخنکلاته
دانشگاه پیام نور واحد کهک قم
کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی گرگان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گنبد
بیمارستان دام و طیور آق قلا
موسسه درمانی بسیجیان آمل
بیمارستان 66 تخت خوابی بندرگز
بیمارستان قلب قائم شهر قائم شهر
بیمارستان قلب شفای گلستان گرگان
بیمارستان سوانح سوختگی پنج آذر گرگان
بیمارستان حکیم جرجانی گرگان
بیمارستان 220 تخت خوابی صیاد شیرازی گرگان
سرپرستی بانک سپه استان گلستان گرگان
سرپرستی بانک مسکن استان گلستان گرگان
سرپرستی بانک ملت  استان گلستان گرگان
سرپرستی بانک صادرات  استان گلستان گرگان
مرغداری دکتر شیخی آق قلا
مرغداری سحر آونگ ققنوس بندر ترکمن
مرغداری سحر مرغ کردان بندر ترکمن
مرغداری آقای شفیعی گمیشان
مجتمع تجاری چوگان  بندرترکمن
تجاری نگین دریاکنار بابلسر
باشگاه اسبدوانی چوگان بندر ترکمن
مجتمع تجاری اداری دکتر ابراهیمی بهشهر
تجاری 11 طبقه تهران
مجتمع تجاری افضلی کردکوی
هایپر مارکت ماه آسمون گرگان
پروژه آفتاب 2 گرگان
تجاری سیلوانا گرگان
فروشگاه مرکزی شرکت اتکا گرگان
پروژه شاندیز مشهد

 

هتل پارتیا گرگان
هتل اکسیر گرگان

 

موسسه تامین مسکن بسیجیان آزادشهر آزادشهر
 سازمان جهاد کشاورزی آشخانه
 سازمان تامین اجتماعی بندرگز
پمپ بنزین کوثر ساری
سایت هلال احمر-آشیانه هلی کوپتر سمنان
ساختمان مرکزی شرکت نفت استان گلستان گرگان
ساختمان مرکزی هلال احمر گرگان
اداره کل آب و فاضلاب روستایی گلستان گرگان
ساختمان شماره 3 استانداری گلستان گرگان
شرکت توزیع برق استان گلستان گرگان
مجتمع آموزش اتکا گرگان
اتاق کنترل فنی – شرکت پگاه گلستان گرگان
پروژه اداری شرکت سازه پایدار گرگان
پروژه سپاه گنبد گنبد
سرپرستی بانک کارآفرین استان گلستان گنبد
پروژه  خیرین مسکن ساز مینودشت
مجتمع مسکونی-آقای صحنه آق قلا
ساختمان ویلایی دوبلکس-آقای جواهری بابلسر
مجتمع مسکونی-آقای نودهی بجنورد
پروژه مسکن مهر بندرگز
مجتمع مسکونی-آقای رئیسی بندرگز
مجتمع مسکونی آناناس-آقای حسینی تهران
مجتمع مسکونی-آقای خلیل زاده دامغان
مجتمع مسکونی- آقای جعفری ساری
مجتمع مسکونی-آقای تقوی سرخرود
پروژه مسکن مهر سرخنکلاته سرخنکلاته
ساختمان نظام مهندسی علی آباد
مجتمع مسکونی-آقای میر ابوالحسنی علی آباد
مجتمع مسکونی-آقای مزیدی علی آباد
مجتمع مسکونی-آقای سلیمانی علی آباد
مجتمع مسکونی-آقای دنکوب علی آباد
مجتمع مسکونی-اقای شکی علی آباد
پروژه مجتمع مسکونی هدایتی علی آباد
پروژه مسکن مهر جهاد قم
مجتمع مسکونی-آقای رادکانی کردکوی
پروژه 35 واحدی بنیاد مسکن گرگان
 مسکونی-آقای احمدی گرگان
 مسکن مهر- سعد آباد گرگان
 مسکونی-آقای درویشیان گرگان
مجتمع مسکونی شار گرگان
مجتمع مسکونی-آقای قاضی گرگان
مجتمع مسکونی-آقای رفاهی گرگان
مجتمع مسکونی-آقای کریمی گرگان
مجتمع مسکونی-آقای کریمی گرگان
مجتمع مسکونی-آقای کریم نژاد گرگان
مجتمع مسکونی-آقای کریم نژاد گرگان
مجتمع مسکونی-مهندس سرداری گرگان
مجتمع مسکونی-آقای سلمانی گرگان
مجتمع مسکونی-آقای حسینی گرگان
مجتمع مسکونی-آقای شکوری گرگان
مجتمع مسکونی-آقای جعفری راد گرگان
مجتمع مسکونی-آقای نمرودی گرگان
مجتمع مسکونی تجاری-آقای عرب عامری گرگان
مجتمع مسکونی-اقای تربتی گرگان
مجتمع مسکونی-آقای لطفی گرگان
مجتمع مسکونی-آقای غنودی گرگان
مجتمع مسکونی-آقای عرب عامری گرگان
برج باغ رسپینا گرگان
مجتمع مسکونی-آقای شهباز خانی گرگان
ساختمان ویلایی-آقای ساورعلیا گرگان
ساختمان ویلایی-آقای عرفانی گرگان
مجتمع مسکونی-آقای حسنی گرگان
مجتمع مسکونی-آقای شادمهر گرگان
مجتمع مسکونی-دکتر تازیکی گرگان
مجتمع مسکونی-آقای مصدق گرگان
مجتمع مسکونی-آقای حیدری گرگان
مجتمع مسکونی-آقای طباطبایی گرگان
مجتمع مسکونی بنیاد مسکن گرگان
مجتمع مسکونی – آقای میرکریمی گرگان
مجتمع مسکونی-آقای دکتر تیرگر گرگان
مجتمع مسکونی-آقای میرزائی گرگان
مجتمع مسکونی-آقای حیدری گرگان
مجتمع مسکونی-آقای دکتر خزاعیان گرگان
مجتمع مسکونی-آقای مبارکی گرگان
پروژه مسکونی 66 واحدی بنیاد مسکن گنبد
پروژه مسکن مهر کاج گنبد
مجتمع مسکونی-آقای اسلامی گنبد
مجتمع مسکونی-خانم صالحی گنبد
مجتمع مسکونی-آقای عبداللهی گنبد
مجتمع مسکونی گلبهار – مهندس اختری مشهد
مجتمع مسکونی نوشهر
پروژه مسکن مهر نوکنده
مجتمع ویلایی-آقای عسگری هزارجریب
شهرک ساحلی خانه دریا محمودآباد
اداره دارایی سمنان سمنان
سرپرستی بانک صادرات گرگان
پروژه اداری شرکت سازه پایدار گرگان
سرپرستی بانک ملت گرگان
صالح آبادی گرگان
فرامرزی گرگان
ضیایی مقدم گرگان
بانک تجارت گرگان
استانداری گرگان
نامجو اسفراین
حسنی آزادشهر
شریفی آق قلا
تجاری نگین دریا کنار آقای قاسمی بابلسر
مجتمع تجاری افضلی کردکوی
پروژه آفتاب 2 گرگان
پروژه تجاری – محمد جلالی گرگان
مجتمع تجاری – آقای اریس گرگان
تجاری صفری پور سیلوانا گرگان
رجبی گرگان
مهدی اشکان گرگان
رجبی گرگان
شرکت پارسی گرگان
جلالی گرگان
صفری پور گرگان
حسنی گرگان
قلی پور گلوگاه
پنیر صباح گنبد
دانشگاه علوم پزشکی گرگان
کوگلی گرگان
فندرسکی – مسجد گلشن گرگان
نوباقی آزاد شهر
بیمارستان اسب آق قلا
رضایی آزادشهر
صحنه آق قلا
شریفی آق قلا
صادقی آق قلا
صحنه آق قلا
خداپناه بجنورد
صالح کر بندرترکمن
عسگری بندرگز
کردمحمدی بندرگز
قاسم حسینی دلند
طیبی ساری
معدنی سروش
ممتهنی علی آباد
حسینی علی آباد
توسلی علی آباد
توسلی علی آباد
نظرخوانی علی آباد
برزعلی علی آباد
عباسی علی آباد
فندرسکی علی آباد
نانواکنار فریدون کنار
عقیلی کردکوی
ولی اللهی کردکوی
کیا کردکوی
قریب کردکوی
شاهواری کردکوی
بهرامی کردکوی
نصیری کردکوی
حسینی کردکوی
نصیری کردکوی
صفری کلاله
احمدی گرگان
قاضی گرگان
رفاهی گرگان
محمود عمرانی گرگان
افق سبز گرگان
نهایتی گرگان
باقری گرگان
شاهینی گرگان
تاییدی گرگان
کریم آبادی گرگان
طیبی گرگان
سهرابی گرگان
طیب نیا گرگان
ایزدی گرگان
فرحناکی گرگان
بابائی گرگان
موسی زاده گرگان
یونس جنتی گرگان
حاج موسایی گرگان
سعادتی گرگان
کاغذی گرگان
قره آنی گرگان
شاددل گرگان
میرکریمی گرگان
کریمی گرگان
شرفی گرگان
احمدی گرگان
تجری گرگان
ابوالقاسمی گرگان
لکزائی گرگان
صادق ایزد گرگان
لیاقتی گرگان
زارع گرگان
سعیدی گرگان
نظری گرگان
فاطمی گرگان
آشوری گرگان
شهبازخانی گرگان
قهوه چپان گرگان
عاقبتی گرگان
تازیکه گرگان
رحیم حسینی گرگان
قره سفلو گرگان
رییسی گرگان
صادقی گرگان
مصدق گرگان
نجفی گرگان
کفاش گرگان
شریفی گرگان
شریفی گرگان
عرب کوهسار گرگان
سرگلزایی گرگان
مقصودلو گرگان
رضایی گرگان
امیر خسروی گرگان
مرتضوی-رجبی گرگان
قرآنی گرگان
رستمی گرگان
کلاهدوزی گرگان
شهرآبادی گرگان
طباطبائی گرگان
میر رضایی گرگان
کامیاب گرگان
تازیکه گرگان
میرحسینی گرگان
یزدی گرگان
میرزایی گرگان
زمانی گرگان
محمدی گرگان
فتحی گرگان
رقایی گرگان
نوروزی گرگان
احمدی گرگان
رهنما گرگان
شجاعی گرگان
شاهینی گرگان
تعییدی گرگان
احمدی گرگان
ابراهیمی گرگان
آسیابان گرگان
طاهری گرگان
شرکت ساروج گرگان
بابایی گرگان
برج باغ رسپینا گرگان
جلالی گلستان
رضا زاده گلستان
مهری گلستان
عسگری گلوگاه
امیر خانلو گلوگاه
رحیمی گلوگاه
سهرابی گنبد
سهرابی گنبد
آذربون نوشهر
نورا ویلاشهر