تاییدیه ها و گواهی نامه ها

استانداردهای کسب شده :

نشان استاندارد ایران برای بلوک- سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
نشان استاندارد ایران برای پوکه صنعتی- سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
گواهی‌نامه فنی محصول برای بلوک‌های ۸، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و سه جداره و دو جداره سه سوراخه – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
گواهی‌نامه فنی محصول برای ملات‌ – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
گواهی‌نامه فنی محصول برای سبکدانه لیکا – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن