پروژه مسکونی برج باغ رسپینا گرگان

در حال ساخت
گرگان - سروش

پروژه مسکونی برج باغ رسپینا گرگان

پروژه مسکونی برج باغ رسپینا گرگان ، واقع در گلستان، گرگان، سروش، در سال ۱۳۹۶ توسط شرکت عمران پایه گستر آسمان اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا