پروژه مسکونی آقای نمرودی گرگان

تمام شده
گرگان - دخانیات

پروژه مسکونی آقای نمرودی گرگان

پروژه مسکونی آقای نمرودی گرگان ، واقع در گلستان، گرگان، دخانیات، در سال ۱۳۹۶ اجرا شده است.
در این پروژه از بلوک لیکا، تولید شده در گروه تولیدی صنعتی پارس بتن آویژه استفاده شده است.

 

بلوک لیکا